FAQ
ตอบคำถามที่พบบ่อย
 • มินต์ลิฟท์ให้ผลลัพธ์แบบใดบ้าง?
  เป็นการร้อยไหมเข้าไปรั้งหรือยึดเซลล์ผิวในบริเวณที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล จึงช่วยลดเลือนริ้วรอย
 • หลังทำแล้วไหมจะค้างอยู่ในผิวหรือไม่?
  มินต์ลิฟท์ที่มี PDO(Polydioxanone) เป็นส่วนประกอบหลักจะสลายไปภายในร่างกาย เนื่องจากเป็นวัสดุที่สามารถละลายได้
 • มินต์ลิฟท์ปลอดภัยหรือไม่?
  มินต์ลิฟท์นั้นนอกจากจะมีความปลอดภัยตามที่ได้ทดสอบการใช้งานจริงกับผู้ป่วยแล้วยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผลลัพธ์จริง อาทิ ลดเลือนริ้วรอย เป็นต้น
 • มีขั้นตอนการทำหัตถการอย่างไร?
  ดำเนินการโดยให้กระทบกระเทือนน้อยที่สุดผ่านการใช้ยาชา(ยานอนหลับ) หลังทำจึงเห็นผลลัพธ์และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว